pushpeeps

JOIN THE CLIMBING COMMUNITY IN VIETNAM!

“Tôi nghĩ rằng cộng đồng leo núi có thật nhiều những người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất, thú vị nhất và tuyệt vời nhất mà tôi biết. Tôi rất vui khi trở thành một phần của cộng đồng và góp một phần vào quá trình phát triển bộ môn này. ”

GIANG NGUYEN

Go to Top