GIỜ MỞ CỬA

THỨ HAI - CHỦ NHẬT

CẢ NGÀY 10:00 – 22:00

Mới với leo núi? Vậy hãy thử vé leo tiếng.
Mới nhưng muốn quay trở lại? Vậy hãy thử vé ngày.
Bạn muốn nhiều hơn nữa? Vậy hãy thử Hội Viên Thángs

Buổi Sáng

VND1,000000/Mỗi Tháng
 • 10:00 to 16:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

Buổi Chiều

VND1,200000/Mỗi Tháng
 • 16:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

Cả Tháng

VND2,000000/Mỗi Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

Gia Đình

VND5,000000/Mỗi Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Tối thiểu 3 thành viên tham gia, tối đa 5
 • Chưa bao gồm thiết bị

3 Tháng

VND5,000000/3 Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

6 Tháng

VND10,000000/6 Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

12 Tháng

VND20,000000/ Một Năm
 • 10:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

Học Sinh/Sinh Viên

VND1,200000/Mỗi Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

Hội / Nhóm

VND5,000000/Mỗi Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Tối Thiểu 5 Người
 • Chưa bao gồm thiết bị

Kid

VND1,500000/Mỗi Tháng
 • 10:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

Vé 3 Tiếng

VND250000/Người
 • 3 tiếng tham gia các khu vực 4F - 5F - 6F
 • Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép vào 4F mà không có sự giám sát của người lớn
 • Chưa bao gồm thiết bị

Vé Vô Cực

VND400000/Người
 • 10:00 đến 22:00 tham gia các khu vực 4F - 5F - 6F
 • Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép vào 4F mà không có sự giám sát của người lớn
 • Chưa bao gồm thiết bị

Vé Nhóm/Học Sinh

VND200000/Người
 • 3 tiếng tham gia các khu vực 4F - 5F - 6F
 • Nhóm tối thiểu 5 người
 • Hoặc có Thẻ Học Sinh còn hiệu lực
 • Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép vào 4F mà không có sự giám sát của người lớn
 • Chưa bao gồm thiết bị

Vé Trải Nghiệm

VND200000/Pax/ Weekday
VND250000/Pax/ Weekend & Holidays
 • 1 Hour access of Fun Wall (5F) and ValoClimb
 • Tuyệt vời dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên
 • Trẻ em dưới 6 tuổi không được phép vào 5F mà không có sự giám sát của người lớn
 • Chưa bao gồm thiết bị

Vé Leo 10 Ngày

VND2,500000/thẻ
 • 10:00 to 22:00
 • Bao gồm 10 vé ngày vào cửa 4F - 5F - 6F
 • Trẻ em dưới 6 tuổi không được phép vào 5F mà không có sự giám sát của người lớn
 • Có thể chia sẻ giữa bạn bè và trong gia đình
 • Chưa bao gồm thiết bị

Hội Viên Trao Đổi

VND150000/người
 • 10:00 to 22:00
 • Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép vào 4F mà không có sự giám sát của người lớn
 • Chỉ với tư cách Hội viên Push Climbing hợp lệ hoặc với tư cách là C Rewards Member
 • Chỉ có thể được sử dụng 10 lần mỗi tháng
 • Chưa bao gồm thiết bị

5 TRÒ

VND100000/Người
 • CHỈ SỬ DỤNG VALO
 • KHÔNG CẦN THIẾT BỊ

15 TRÒ

VND200000/Người
 • CHỈ SỬ DỤNG VALO
 • KHÔNG CẦN THIẾT BỊ

25 TRÒ

VND300000/Người
 • CHỈ SỬ DỤNG VALO
 • KHÔNG CẦN THIẾT BỊ

GÓI TIỆC 50

VND500000/Người
 • Được leo trong một tiếng
 • KHÔNG CẦN THIẾT BỊ

GIRL'S GOT POWER

VND200000/Người
 • Gía đặc biệt cho tới Tháng 3 2023
 • THỨ TƯ HÀNG TUẦN 17:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

MAN UP

VND200000/Người
 • Gía đặc biệt cho tới Tháng 3 2023
 • THỨ NĂM HÀNG TUẦN 17:00 to 22:00
 • Chưa bao gồm thiết bị

FAMILY WEEKEND

VND200000/Người
 • Gía đặc biệt cho tới Tháng 3 2023
 • EVERY SUNDAY 10:00 TO 16:00
 • Tối thiểu 2 người, một người phải dưới 14 tuổi
 • Chưa bao gồm thiết bị

Bộ Thiết bị Leo núi

VND50000/Bộ
 • Thuê bộ đai, giày leo núi
 • Tùy Chọn Túi Phấn

Giày Leo Núi Chuyên dụng

VND30000/Đôi
 • Giày leo núi cho thuê có kích thước phù hợp. Chỉ có thể được sử dụng với tất. Được khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
 • Từ Size 2,5 đến Size 14 ( Size Mỹ )

Đai An Toàn

VND30000/cái
 • Một Size Vừa Mọi Lứa Tuổi, Mọi Hình Thể
 • Được khử trùng sau mỗi lần sử dụng

Thiết Bị Belay

VND100000/pc
 • ATC hoặc Khóa Tự Động
 • Phải được người belay kiểm tra trước khi sử dụng

Dây Lead

VND200000/Bộ
 • 35-45-70m @ 9.4-10.2mm Dây Dynamic
 • 1 Dây

Quick Draw 12 chiếc

VND150000/Bộ
 • Bộ 12c Quickdraws

Túi Phấn

VND20000/Bộ
 • 20 gram của loại phấn tốt nhất xung quanh đây
 • Phấn lỏng MIỄN PHÍ luôn luôn có mặt ở mỗi tầng

pushpeeps

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH LEO NÚI CỦA BẠN!

“Tôi nghĩ rằng cộng đồng leo núi có đầy những người truyền cảm hứng nhất, thú vị nhất và tuyệt vời nhất mà tôi biết. Tôi rất vui khi trở thành một phần của chuyến đi và quá trình. ”

GIANG NGUYEN

Hãy đọc những hành trình đã qua