TRUBLUE iQ+ Upgrade Package

TRUBLUE iQ+ Upgrade Package

47.970.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

Everything you need to upgrade your pre-owned TRUBLUE iQ Auto Belay to a TRUBLUE iQ+ with revolutionary Catch-and-Hold Technology. TRUBLUE iQ+ is the only auto belay in the world with the ability to “TAKE!” Rather than lowering after a fall, climbers have the chance to rest for up to 30 seconds and then retry the move, without having to start over from the bottom.


Mọi thứ bạn cần để nâng cấp auto belay TRUBLUE iQ đã qua sử dụng của bạn thành TRUBLUE iQ+ với Công nghệ Bắt và Giữ độc đáo. TRUBLUE iQ+ là auto belay duy nhất trên thế giới có khả năng “LẤY LẠI!” Thay vì giảm tốc sau một vụ rơi, người leo núi có cơ hội nghỉ ngơi lên đến 30 giây và sau đó thử lại động tác mà không cần phải bắt đầu lại từ điểm xuất phát.

SKU: trublueiQ+upgrade Category: Tags: , , ,

Description

We make upgrading easy. After purchasing the TRUBLUE iQ+ Upgrade Kit, simply send us the TRUBLUE iQ model that you would like to have upgraded and we’ll do the hard part for you!

Here’s how it works:

Once we receive your device, we’ll inspect it for any damage and perform an annual recertification to make sure everything is running smoothly. Next, we’ll attach the additional sensors, braking components, and Catch-and-Hold Subassembly before returning your upgraded TRUBLUE iQ+ Auto Belay back to you for mounting.

Upgrade Kits include all of the necessary hardware that you will need to mount your new TRUBLUE iQ+ on your climbing wall. For a full breakdown of the mounting process, we encourage you to watch this TRUBLUE iQ+ Installation Tutorial.

Only approved service centers will be authorized to install TRUBLUE iQ+ upgrades.

What’s included:

  • Catch-and-Hold installation
  • Base and summit buttons
  • Battery pack and charger
  • Hardware pack and wiring
  • Operator manual
  • Installation Guide

Chúng tôi làm việc nâng cấp trở nên dễ dàng. Sau khi mua bộ nâng cấp TRUBLUE iQ+, đơn giản chỉ cần gửi cho chúng tôi mẫu TRUBLUE iQ mà bạn muốn nâng cấp và chúng tôi sẽ làm phần khó khăn cho bạn!

Dưới đây là cách hoạt động:

Sau khi chúng tôi nhận được thiết bị của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra xem có tổn hại nào không và thực hiện việc kiểm định hàng năm để đảm bảo mọi thứ hoạt động một cách trơn tru. Tiếp theo, chúng tôi sẽ gắn các cảm biến bổ sung, các thành phần phanh và Bộ phận Giữ và Bắt trước khi trả lại TRUBLUE iQ+ Auto Belay đã được nâng cấp cho bạn để lắp đặt.

Bộ nâng cấp bao gồm tất cả phần cứng cần thiết mà bạn sẽ cần để lắp đặt TRUBLUE iQ+ mới của bạn trên tường leo núi. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình lắp đặt, chúng tôi khuyến khích bạn xem Hướng dẫn Cài đặt TRUBLUE iQ+.

Chỉ có các trung tâm dịch vụ được phê duyệt mới được ủy quyền để lắp đặt nâng cấp TRUBLUE iQ+.

Bao gồm những gì:

Lắp đặt Bắt và Giữ
Nút cơ sở và đỉnh
Bộ pin và bộ sạc
Bộ phận phần cứng và dây điện
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn cài đặt

Additional information

iQ+ Upgrade Type

iQ+, iQ+ XL

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRUBLUE iQ+ Upgrade Package”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top