zipSTOP IR Zip Line Brake

zipSTOP IR Zip Line Brake

131.970.000 VND134.370.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

 

*EN_zipstop-installation-manual

Zip. Stop. Repeat. The best brake for your zip line, the zipSTOP IR is best suited to rider arrival speeds up to 60 kph (37 mph).

The best brake for your zip line, zipSTOP Zip Line Brake uses self-regulating eddy current magnetic braking technology to brake zip line riders smoothly, comfortably, and consistently, even at high speeds.


Kéo. Dừng. Lặp lại. Bộ phanh tốt nhất cho dây cáp treo zip của bạn, zipSTOP IR thích hợp nhất cho tốc độ đến 60 km/h (37 mph) khi người điều khiển đến.

Bộ phanh zipSTOP Zip Line là sự lựa chọn tốt nhất cho dây cáp treo zip của bạn, sử dụng công nghệ phanh từ tính dòng xoáy tự điều chỉnh để làm giảm tốc độ người điều khiển dây cáp một cách mượt mà, thoải mái và đều đặn, ngay cả ở tốc độ cao.

Description

What Makes the IR Different From the Standard:

The IR stands for internal reduction. This device cannot be used with an external reduction line setup. It is already engineered as a mechanical 2:1. The benefits of the IR include simpler installation, no external reduction lines (although you will still need a redirection line), and the capacity to handle a wide range of rider arrival speeds with more mounting options (such as the pivot mount).

The assembly includes:

zipSTOP Zip Line Brake device
Brake trolley
Mounting bracket and hardware
Key zipSTOP IR Benefits:

Eddy current braking technology adjusts automatically to ensure a smooth rider deceleration.
Allows for a wide variety of rider weights and speeds.
Automatically resets after each rider, minimizing human error.
Helps mitigate risk by removing human error from the rider or guides.
Low cost of ownership, including an annual recertification at $399 and replacement of sacrificial wear parts.
Able to withstand outdoor environments and work consistently in any conditions.

SPECIFICATIONS
Rated Working Capacity: 15 to 150 kg (33 to 330 lbs)
Device Weight: 23.5 kg (52 lbs)
Model Number: ZSIR150-20A
Rated Working Velocity: 0 to 60 kph (4 to 37 mph) utilizing a direct 1:1 load *
* This device cannot be used with external reduction lines.

LINE SPECIFICATIONS
Maximum Line Extension: 20m


Những Điểm Khác Biệt Của IR So Với Tiêu Chuẩn:

IR là viết tắt của giảm nội. Thiết bị này không thể được sử dụng với hệ thống dây cáp giảm ngoại. Nó đã được thiết kế sẵn như một cơ cấu cơ khí 2:1. Những lợi ích của IR bao gồm việc cài đặt đơn giản hơn, không cần dây cáp giảm ngoại (mặc dù bạn vẫn cần một dây chuyển hướng), và khả năng xử lý một loạt các tốc độ người điều khiển với nhiều tùy chọn lắp đặt hơn (như gắn bản lề).

Bộ sản phẩm bao gồm:

Thiết bị phanh zipSTOP Zip Line
Xe phanh
Khung gắn và phụ kiện
Những Lợi Ích Chính Của zipSTOP IR:

Công nghệ phanh dòng xoáy tự động điều chỉnh để đảm bảo tốc độ giảm tốc mượt mà cho người điều khiển.
Cho phép điều chỉnh cho nhiều khối lượng và tốc độ người điều khiển khác nhau.
Tự động thiết lập lại sau mỗi người điều khiển, giảm thiểu sai sót từ con người.
Hỗ trợ giảm rủi ro bằng cách loại bỏ sai sót từ người điều khiển hoặc hướng dẫn viên.
Chi phí sở hữu thấp, bao gồm việc tái chứng nhận hàng năm với giá 399 đô la và thay thế các bộ phận mòn hao.
Có khả năng chống chịu môi trường ngoài trời và hoạt động ổn định trong mọi điều kiện.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Sức chứa làm việc định mức: 15 đến 150 kg (33 đến 330 lbs)
Trọng lượng thiết bị: 23.5 kg (52 lbs)
Số model: ZSIR150-20A
Vận tốc làm việc định mức: 0 đến 60 km/h (4 đến 37 mph) sử dụng tải 1:1 trực tiếp *
* Thiết bị này không thể sử dụng với dây cáp giảm ngoại.

THÔNG SỐ DÂY CÁP
Khoảng cách tối đa của Dây Cáp: 20m

Additional information

Sheave Size / Kích thước con lăn

No Trolley, 1/2 Inches Trolley (+2,400,000 VND), 3/4 Inches Trolley (+2,400,000 VND), 5/8 Inches Trolley (+2,400,000 VND)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “zipSTOP IR Zip Line Brake”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top