TRUBLUE iQ+ XL Auto Belay

TRUBLUE iQ+ XL Auto Belay

110.370.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

*Tap to see: Why is TRUBLUE The Most Tested, Most Trusted, and Most TRU?

 

The future of auto belays is here! Built on the next gen TRUBLUE iQ platform, the iQ+ is the first and only auto belay with catch-and-hold technology, allowing climbers to project their favorite routes, without the need for a belay partner. TRUBLUE iQ+ XL comes equipped with a longer webbing and a specially designed retraction spring for maximum mounting height of 65 ft (20m).

The TRUBLUE iQ+ XL brings all the bells and whistles of our premium auto belay model to the highest climbing walls around. For the first time, climbers can rest, recover, and try the route again, without having to start over from the beginning. With TRUBLUE iQ+, you’re in control. Project your favorite routes on your own schedule, no partner required.

Engineered for heavy use both indoors and outdoors, the TRUBLUE iQ+ XL is the ultimate combination of utility and innovation. The patented magnetic braking system combines maximum safety and reliability with a low cost of ownership and reduced wear on internal components.


Tương lai của thiết bị cài dây an toàn tự động đã đến! Xây dựng trên nền tảng TRUBLUE iQ thế hệ tiếp theo, iQ+ là thiết bị cài dây an toàn tự động đầu tiên và duy nhất có công nghệ bắt và giữ, cho phép người leo có thể thử thách các tuyến leo yêu thích mà không cần người bạn cài dây. TRUBLUE iQ+ XL được trang bị dây dài hơn và có một lò xo thu gọn được thiết kế đặc biệt để đạt chiều cao gắn tối đa là 65 ft (20m).

TRUBLUE iQ+ XL mang đến tất cả những tính năng cao cấp của dòng sản phẩm thiết bị cài dây an toàn tự động cho những bức tường leo cao nhất. Lần đầu tiên, người leo có thể nghỉ ngơi, phục hồi và thử tuyến leo một lần nữa mà không cần phải bắt đầu từ đầu. Với TRUBLUE iQ+, bạn có thể tự mình quản lý. Thực hiện các tuyến leo yêu thích theo lịch trình của riêng bạn, không cần người đối tác.

Được thiết kế để sử dụng chịu tải nặng cả trong nhà và ngoài trời, TRUBLUE iQ+ XL là sự kết hợp tối ưu giữa tính tiện ích và đổi mới. Hệ thống phanh từ tính được cấp bằng sáng chế kết hợp an toàn tối đa và đáng tin cậy với chi phí sở hữu thấp và giảm mài mòn trên các thành phần nội bộ.

*12904-02 – TBiQ+ – Installation Guide

*12603-02 – TBiQ+ – Manual – LT,XL

Description

Features

 • Catch-and-Hold Technology: Allows climbers to rest and project routes.
 • Built for indoor and outdoor use.
 • High cycle count, minimal maintenance, and low cost of ownership.
 • Smooth descent: TRUBLUE is the only auto belay to utilize magnetic braking technology. Magnetic braking is extremely reliable (even in wet conditions), friction-free, and self-regulating, providing the same rate of descent regardless of a user’s size or weight.
 • Unassisted Ascent: Rather than pulling climbers up the wall, TRUBLUE gives users the most authentic climber feel, giving users the freedom to climb under their own power.
 • Improved Durability: The iQ series is equipped with wider webbing, a built-in back bumper, and replaceable mount guard.
 • IoT Compatibility: Built-in connectivity for data downloads and performance analytics (software package still to come)

Safety

 • Meets international safety standards: TRUBLUE is designed for climbers and engineered for safety. We engineered TRUBLUE to meet international safety standards for fall arrest devices.
 • Extensive safety testing: For over four years, the TRUBLUE iQ series has undergone extensive safety testing by an ISO 17025 accredited company specializing in product testing.
 • Shock Load Certified: TRUBLUE Auto Belays are certified under EN360:2002 to protect against shock loads. In climbing, these can be caused by dynamic movements.
 • TÜV SÜD tested to 10x Class A

SPECIFICATIONS

Featuring the same magnetic braking climbers love and trust, now more durable and lighter than ever before!

 • Dimensions:
  • iQ+: 370 x 280 x 254mm (14.5 x 11 x 10 in)
 • Weight:
  • iQ+ LT: 19 kg (41.8 lbs)
  • iQ+ XL: 22.1 kg (48.7 lbs)
 • Climber Weight Range: 10-140 kg (22-309 lbs)
 • Maximum Landing Velocity: 2.0 m/s (6.5 ft/s)
 • Maximum Mounting Height:
  • LT: 12.5 m (41 ft)
  • XL: 20 m (65.6ft)
 • Minimum Mounting Height:
  • LT: 4.5 m (14.8 ft)
  • XL: 12 m (39.4 ft)
 • Temperature Range:
  • Operating: -4°C to 60°C (25°F to 140°F)
  • Operating (Dry): -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

SAFETY STANDARDS

Everyday gyms, camps, adventure parks and more have a choice to make when they pick an auto belay for their business. With lives literally hanging on the line, we take safety seriously and think you should too. As the world leader in auto belay manufacturing, we have an awesome responsibility to take the lead in regulation and safety requirements. Every TRUBLUE is tested to the strictest safety standards, including:

 • AS/NZS 1891: Industrial fall-arrest systems and devices – Part 3: Fall arrest devices
 • CSA Z259.2.3-99: Descent Control Devices
 • EN 341: 2011 Class 1A: Personal protective equipment against falls from a height – Descender devices
  • RFU PPE-R/11.128:2019: Recommended for Use for descent control devices used in climbing gyms, rope courses. 10x Class A.
 • ANSI/ASSE Z359.4: Safety Requirements for Assisted-Rescue and Self-Rescue Systems, Subsystems and Components
 • EN 360:2002: Personal protective equipment against falls from a height – Retractable type fall arresters.Section 4.5: Maximum force < 6kN for 150kg capacity.

**Đặc điểm**

 • Công nghệ Bắt và Giữ: Cho phép người leo nghỉ ngơi và tập trình tuyến leo.
 • Thiết kế dành cho cả trong nhà và ngoài trời.
 • Số vòng lặp cao, bảo dưỡng tối thiểu và chi phí sở hữu thấp.
 • Lảy xuống mượt mà: TRUBLUE là thiết bị cài dây an toàn tự động duy nhất sử dụng công nghệ phanh từ tính. Công nghệ phanh từ tính rất đáng tin cậy (ngay cả trong điều kiện ẩm ướt), không ma sát và tự động điều chỉnh, cung cấp tốc độ lảy xuống như nhau bất kể người dùng có kích thước hay cân nặng như thế nào.
 • Leo lên mà không cần sự hỗ trợ: Thay vì kéo người leo lên tường, TRUBLUE mang đến cảm giác leo tự nhiên nhất, cho phép người leo tự do leo lên bằng sức mình.
 • Độ bền cải thiện: Dòng sản phẩm iQ được trang bị dây rộng hơn, bộ bảo vệ sau tích hợp và bộ giá đỡ có thể thay thế.
 • Tương thích IoT: Kết nối tích hợp cho việc tải xuống dữ liệu và phân tích hiệu suất (gói phần mềm sẽ được phát hành sau).

**An toàn**

 • Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế: TRUBLUE được thiết kế cho người leo và được kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Chúng tôi đã kỹ thuật TRUBLUE để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho thiết bị cứu hộ khi rơi.
 • Kiểm tra an toàn tỉ mỉ: Trong hơn bốn năm, dòng sản phẩm TRUBLUE iQ đã trải qua các cuộc kiểm tra an toàn tỉ mỉ bởi một công ty được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 chuyên về kiểm tra sản phẩm.
 • Được chứng nhận chống tải đột ngột: Thiết bị cài dây an toàn tự động TRUBLUE được chứng nhận theo EN360:2002 để bảo vệ chống lại tải đột ngột. Trong leo trèo, tải này có thể do những chuyển động động lực gây ra.
 • Đã được TÜV SÜD kiểm tra theo tiêu chuẩn Class A lên tới 10 lần

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Với cùng công nghệ phanh từ tính mà người leo yêu thích và tin dùng, hiện đang bền bỉ và nhẹ hơn bao giờ hết!

Kích thước:

 • iQ+: 370 x 280 x 254mm (14.5 x 11 x 10 in)

Trọng lượng:

 • iQ+ LT: 19 kg (41.8 lbs)
 • iQ+ XL: 22.1 kg (48.7 lbs)

Phạm vi cân nặng của người leo:

 • 10-140 kg (22-309 lbs)

Tốc độ tối đa khi đáp xuống:

 • 2.0 m/s (6.5 ft/s)

Chiều cao lắp đặt tối đa:

 • LT: 12.5 m (41 ft)

Chiều cao lắp đặt tối thiểu:

 • LT: 4.5 m (14.8 ft)
 • XL: 12 m (39.4 ft)

Phạm vi nhiệt độ:

 • Vận hành: -4°C đến 60°C (25°F đến 140°F)
 • Vận hành (khô): -10°C đến 60°C (14°F đến 140°F)

**TIÊU CHUẨN AN TOÀN**

Mỗi ngày, các phòng tập thể dục, trại hè, công viên phiêu lưu và nhiều nơi khác phải quyết định khi chọn thiết bị cài dây an toàn tự động cho doanh nghiệp của họ. Với sự sống của người người đang treo trên tường, chúng tôi đặt sự an toàn lên hàng đầu và nghĩ rằng bạn cũng nên làm như vậy. Là nhà lãnh đạo thế giới trong sản xuất thiết bị cài dây an toàn tự động, chúng tôi có trách nhiệm tuyệt vời để đứng đầu trong việc quy định và yêu cầu về an toàn. Mọi TRUBLUE đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất, bao gồm:

AS/NZS 1891: Các hệ thống và thiết bị ngăn ngừa rơi từ độ cao công nghiệp – Phần 3: Thiết bị ngăn ngừa rơi.
CSA Z259.2.3-99: Thiết bị Kiểm soát Lảy.
EN 341: 2011 Class 1A: Thiết bị bảo hộ cá nhân chống rơi từ độ cao – Thiết bị giảm tốc.
RFU PPE-R/11.128:2019: Được đề xuất sử dụng cho thiết bị kiểm soát lảy được sử dụng trong phòng tập leo trèo, các tuyến dây. 10 lần tiêu chuẩn A.
ANSI/ASSE Z359.4: Yêu cầu an toàn cho các hệ thống cứu hộ hỗ trợ và tự cứu, các hệ thống con và các thành phần.
EN 360:2002: Thiết bị bảo hộ cá nhân chống rơi từ độ cao – Loại rơi ngả – Phần 4.5: Lực tối đa < 6kN cho khả năng chịu tải 150kg.

Additional information

Webbing Length

20m (65,6ft)

Webbing Connector

Aluminum Triple Action Carabiner, Adventure Webbing, Open Loop, Steel Swivel Carabiner

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRUBLUE iQ+ XL Auto Belay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top