TRUBLUE iQ Auto Belay

TRUBLUE iQ Auto Belay

63.570.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

 

*Tap to see: Why is TRUBLUE The Most Tested, Most Trusted, and Most TRU?

 

The most tested and trusted auto belay in the world just got even better. Utilizing the same patented magnetic braking that climbers love, the next generation TRUBLUE iQ® Auto Belay is more durable and lighter than ever before. Engineered with the future in mind, it is also upgrade-ready. Don’t miss out on the next big climbing innovation — future-proof your business today with TRUBLUE iQ.

The TRUBLUE™ iQ Auto Belay is the next generation of indoor and outdoor climbing wall auto belays. Designed for the climbing industry, thousands of TRUBLUEs are in use around the world in climbing gyms, ropes courses, family entertainment centers and more.

TRUBLUE’s self-regulating magnetic braking system is the result of years of research, development, and testing. Our auto belay is designed for climbers and engineered for safety. TRUBLUE Auto Belays are engineered to meet the strictest safety standards, including extensive testing by one of the leading certification bodies in the world.

Any pre-owned TRUBLUE iQ device can be upgraded to a TRUBLUE iQ+ with the purchase of a TRUBLUE iQ Upgrade Kit.


Auto belay TRUBLUE iQ®, sản phẩm được thử nghiệm và tin cậy nhất trên thế giới, vừa được cải tiến tốt hơn. Sử dụng công nghệ phanh từ độc quyền mà các vận động viên leo núi yêu thích, thế hệ tiếp theo của Auto Belay TRUBLUE iQ® trở nên bền bỉ và nhẹ hơn bao giờ hết. Được thiết kế với tương lai trong tâm trí, nó cũng đã được cập nhật. Đừng bỏ lỡ cơ hội với đột phá leo núi lớn tiếp theo này – hãy đảm bảo sự phát triển tương lai cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay với TRUBLUE iQ.

Auto Belay TRUBLUE™ iQ là thế hệ tiếp theo của dây an toàn tự động cho tường leo trong nhà và ngoài trời. Được thiết kế cho ngành leo núi, hàng ngàn thiết bị TRUBLUE đang được sử dụng trên khắp thế giới trong các phòng tập leo núi, sân chơi gia đình và nhiều nơi khác.

Hệ thống phanh từ tự động của TRUBLUE là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm. Dây an toàn tự động của chúng tôi được thiết kế cho người leo núi và được kỹ thuật cho mục tiêu an toàn. Auto Belay TRUBLUE được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, bao gồm các cuộc thử nghiệm rộng rãi bởi một trong những cơ quan chứng nhận hàng đầu trên thế giới.

Mọi thiết bị TRUBLUE iQ đã qua sử dụng có thể nâng cấp thành TRUBLUE iQ+ bằng cách mua Bộ nâng cấp TRUBLUE iQ.

*EN – TBiQ – Operations Manual – LT, XL_WEB 2022-02-21-TRADEMARKED

Description

The TRUBLUE is available in two webbing lengths:

 • 41 ft (12.5 m)
 • 65 ft (20 m)

Advanced Technology

 • Smooth descent: The self-regulating braking system has minimal variation in descent rate across the user weight range.
 • Reliability with no sacrificial wear parts: Non-contacting magnetic technology.
 • Designed for indoor or outdoor use.
 • Minimal maintenance and low cost of ownership.
 • Available with four webbing connection types to fit your facility’s needs.

Safety

 • Meets international safety standards: TRUBLUE is designed for climbers and engineered for safety. We engineered TRUBLUE to meet international safety standards for fall arrest devices.
 • Extensive safety testing: For over four years, the TRUBLUE auto belay has undergone extensive safety testing by an ISO 17025 accredited company specializing in product testing.

SPECIFICATIONS

Featuring the same magnetic braking climbers love and trust, now more durable and lighter than ever before!

 • Dimensions:
  • iQ: 370 x 280 x 198 mm (14.5 x 11 x 7.7 in)
  • iQ+: 370 x 280 x 254mm (14.5 x 11 x 10 in)
 • Weight:
  • iQ LT: 15.9 kg (35 lbs)
  • iQ XL: 19 kg (41 lbs)
  • iQ+ LT: 19 kg (41.8 lbs)
  • iQ+ XL: 22.1 kg (48.7 lbs)
 • Climber Weight Range: 10-140 kg (22-309 lbs)
 • Maximum Landing Velocity: 2.0 m/s (6.5 ft/s)
 • Maximum Mounting Height:
  • LT: 12.5 m (41 ft)
  • XL: 20 m (65.6ft)
 • Minimum Mounting Height:
  • LT: 4.5 m (14.8 ft)
  • XL: 12 m (39.4 ft)
 • Temperature Range:
  • Operating: -4°C to 60°C (25°F to 140°F)
  • Operating (Dry): -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

SAFETY STANDARDS

Everyday gyms, camps, adventure parks and more have a choice to make when they pick an auto belay for their business. With lives literally hanging on the line, we take safety seriously and think you should too. As the world leader in auto belay manufacturing, we have an awesome responsibility to take the lead in regulation and safety requirements. Every TRUBLUE is tested to the strictest safety standards, including:

 • AS/NZS 1891: Industrial fall-arrest systems and devices – Part 3: Fall arrest devices
 • CSA Z259.2.3-99: Descent Control Devices
 • EN 341: 2011 Class 1A: Personal protective equipment against falls from a height – Descender devices
  • RFU PPE-R/11.128:2019: Recommended for Use for descent control devices used in climbing gyms, rope courses. 10x Class A.
 • ANSI/ASSE Z359.4: Safety Requirements for Assisted-Rescue and Self-Rescue Systems, Subsystems and Components
 • EN 360:2002: Personal protective equipment against falls from a height – Retractable type fall arresters.Section 4.5: Maximum force < 6kN for 150kg capacity.

TRUBLUE có sẵn trong hai chiều dài dây:

41 ft (12.5 m)
65 ft (20 m)

Công nghệ tiên tiến

Lên xuống mượt mà: Hệ thống phanh tự động có biến thể tối thiểu trong tốc độ lên xuống trên toàn dải trọng lượng người sử dụng.
Độ tin cậy với không có bộ phận mòn hy sinh: Công nghệ từ từ không tiếp xúc.
Thiết kế cho sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời.
Bảo dưỡng tối thiểu và giá trị sở hữu thấp.
Có sẵn với bốn loại kết nối dây để phù hợp với nhu cầu cơ sở của bạn.

An toàn

Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế: TRUBLUE được thiết kế cho người leo núi và kỹ thuật cho mục tiêu an toàn. Chúng tôi đã thiết kế TRUBLUE để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho các thiết bị ngăn ngã tự động.
Thử nghiệm an toàn rộng rãi: Trong hơn bốn năm qua, dây an toàn tự động TRUBLUE đã trải qua quá trình kiểm tra an toàn rộng rãi bởi một công ty được cấp phép ISO 17025 chuyên về kiểm tra sản phẩm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Với công nghệ từ từ từ tự động mà người leo núi yêu thích và tin tưởng, giờ đây mạnh mẽ và nhẹ hơn bao giờ hết!

Kích thước:
iQ: 370 x 280 x 198 mm (14.5 x 11 x 7.7 in)
iQ+: 370 x 280 x 254mm (14.5 x 11 x 10 in)
Trọng lượng:
iQ LT: 15.9 kg (35 lbs)
iQ XL: 19 kg (41 lbs)
iQ+ LT: 19 kg (41.8 lbs)
iQ+ XL: 22.1 kg (48.7 lbs)
Dải trọng lượng người leo núi: 10-140 kg (22-309 lbs)
Tốc độ đáp xuống tối đa: 2.0 m/s (6.5 ft/s)
Chiều cao gắn lắp tối đa:
LT: 12.5 m (41 ft)
XL: 20 m (65.6ft)
Chiều cao gắn lắp tối thiểu:
LT: 4.5 m (14.8 ft)
XL: 12 m (39.4 ft)
Phạm vi nhiệt độ:
Hoạt động: -4°C đến 60°C (25°F đến 140°F)
Hoạt động (Khô): -10°C đến 60°C (14°F đến 140°F)
TIÊU CHUẨN AN TOÀN

Các phòng tập hàng ngày, các trại, các công viên giải trí mạo hiểm và nhiều nơi khác cần lựa chọn khi chọn một dây an toàn tự động cho doanh nghiệp của họ. Với sự sống còn của con người đặt lên bàn cân, chúng tôi nghiêm túc về an toàn và nghĩ rằng bạn cũng nên nghiêm túc về điều này. Là người dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất dây an toàn tự động, chúng tôi có trách nhiệm tuyệt vời để đứng đầu trong việc quy định và yêu cầu an toàn. Mọi thiết bị TRUBLUE được thử nghiệm theo

các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, bao gồm:

AS/NZS 1891: Hệ thống và thiết bị ngăn ngã công nghiệp – Phần 3: Thiết bị ngăn ngã rơi
CSA Z259.2.3-99: Thiết bị Kiểm soát Thảm Xuống
EN 341: 2011 Lớp 1A: Thiết bị bảo hộ cá nhân chống ngã từ độ cao – Thiết bị hạ thả
RFU PPE-R/11.128:2019: Được Khuyến nghị sử dụng cho các thiết bị kiểm soát thảm xuống được sử dụng trong các phòng tập leo núi, các sân chơi dây. 10x Lớp A.
ANSI/ASSE Z359.4: Yêu cầu An toàn cho Hệ thống Cứu hộ và Tự cứu, Các hệ thống con và các bộ phận
EN 360:2002: Thiết bị bảo hộ cá nhân chống ngã từ độ cao – Loại giữ dây rút. Phần 4.5: Lực tối đa < 6kN cho khả năng chứa 150kg.


Additional information

Webbing Length

12,5m (41ft)

Webbing Connector

Aluminum Triple Action Carabiner, Adventure Webbing, Open Loop, Steel Swivel Carabiner

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRUBLUE iQ Auto Belay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top