TRUBLUE iQ XL Auto Belay

TRUBLUE iQ XL Auto Belay

68.370.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

*Tap to see: Why is TRUBLUE The Most Tested, Most Trusted, and Most TRU?

 

Designed for high walls and heavy use, the next generation TRUBLUE iQ XL is more durable than ever before. From improved, wider webbing to a built-in back-bumper and replaceable mount guard, the iQ XL is built to last, while still offering the same magnetic braking and unassisted ascent that made TRUBLUE the #1 auto belay in the world. TRUBLUE iQ XL has a longer webbing and a customized retraction spring for maximum mounting height of 65 ft (20m).

Any pre-owned TRUBLUE iQ device can be upgraded to a TRUBLUE iQ+ with the purchase of a TRUBLUE iQ Upgrade Kit.

The TRUBLUE™With built-in durability, the most authentic climbing experience, and the patented magnetic braking system that climbers trust, the TRUBLUE iQ is the new standard in auto belays. Whether your climbing wall is indoors or outdoors, the TRUBLUE™ iQ XL Auto Belay is engineered to last. Our patented magnetic braking technology delivers the smoothest, most reliable catch in the industry, without wasting any sacrificial parts. Plus, the magnetic braking system is self-regulating, so every user gets the same, consistent experience, regardless of size or weight.

After years of research and extensive testing, the TRUBLUE iQ XL has been third-party certified by TÜV/SÜD Product Service GmbH to meet the strictest safety standards in the industry. Increase climber throughput, without sacrificing on safety with TRUBLUE iQ XL.


Được thiết kế cho các tường cao và sử dụng nặng, thế hệ tiếp theo của TRUBLUE iQ XL có độ bền cao hơn bao giờ hết. Từ dây rộng hơn được cải thiện đến bảo vệ lưng tích hợp và bảo vệ gắn thay thế, iQ XL được xây dựng để tồn tại, vẫn cung cấp công nghệ phanh từ tính và khả năng thăng cuộc không cần trợ giúp đã khiến TRUBLUE trở thành loại tự động chèn hàng đầu trên thế giới. TRUBLUE iQ XL có dây dài hơn và lò xo tái hiện tùy chỉnh cho chiều cao gắn tối đa 65 ft (20m).

Mọi thiết bị TRUBLUE iQ đã qua sử dụng có thể được nâng cấp thành TRUBLUE iQ+ với việc mua Bộ nâng cấp TRUBLUE iQ.

Với độ bền tích hợp sẵn, trải nghiệm leo núi chân thực nhất và hệ thống phanh từ tính được cấp bằng sáng chế mà người leo núi tin dùng, TRUBLUE iQ là tiêu chuẩn mới cho các loại tự động chèn. Cho dù tường leo của bạn ở trong nhà hay ngoài trời, TRUBLUE iQ XL Auto Belay được thiết kế để tồn tại. Công nghệ phanh từ tính được cấp bằng sáng chế của chúng tôi mang đến phanh mượt nhất, đáng tin cậy nhất trong ngành, mà không gây lãng phí bất kỳ bộ phận cản trở nào. Hơn nữa, hệ thống phanh từ tính tự điều chỉnh, vì vậy mọi người dùng đều có cùng một trải nghiệm nhất quán, bất kể kích thước hoặc trọng lượng.

Sau nhiều năm nghiên cứu và kiểm tra đầy đủ, TRUBLUE iQ XL đã được TÜV/SÜD Product Service GmbH chứng nhận bởi bên thứ ba để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất trong ngành. Tăng năng suất của người leo, mà không phải hy sinh sự an toàn với TRUBLUE iQ XL.

*EN – TBiQ – Operations Manual – LT, XL_WEB 2022-02-21-TRADEMARKED

Description

The TRUBLUE is available in two webbing lengths:

 • 41 ft (12.5 m)
 • 65 ft (20 m)

Advanced Technology

 • Consistent lowering. The magnetic braking system automatically adjusts to the weight of the user, giving the same, smooth descent every time.
 • Reduced wear on internal components increases device lifespan, while eliminating the need for sacrificial parts like brake pads.
 • Built for indoor or outdoor climbing walls.
 • Low cost of ownership, even with high cycle counts.
 • Choose between four different types of webbing connectors.

Safety

 • Meets international safety standards: TRUBLUE is designed for climbers and engineered for safety. We engineered TRUBLUE to meet international safety standards for fall arrest devices.
 • Extensive safety testing: For over four years, the TRUBLUE auto belay has undergone extensive safety testing by an ISO 17025 accredited company specializing in product testing.

SPECIFICATIONS

Featuring the same magnetic braking climbers love and trust, now more durable and lighter than ever before!

 • Dimensions:
  • iQ: 370 x 280 x 198 mm (14.5 x 11 x 7.7 in)
  • iQ+: 370 x 280 x 254mm (14.5 x 11 x 10 in)
 • Weight:
  • iQ LT: 15.9 kg (35 lbs)
  • iQ XL: 19 kg (41 lbs)
  • iQ+ LT: 19 kg (41.8 lbs)
  • iQ+ XL: 22.1 kg (48.7 lbs)
 • Climber Weight Range: 10-140 kg (22-309 lbs)
 • Maximum Landing Velocity: 2.0 m/s (6.5 ft/s)
 • Maximum Mounting Height:
  • LT: 12.5 m (41 ft)
  • XL: 20 m (65.6ft)
 • Minimum Mounting Height:
  • LT: 4.5 m (14.8 ft)
  • XL: 12 m (39.4 ft)
 • Temperature Range:
  • Operating: -4°C to 60°C (25°F to 140°F)
  • Operating (Dry): -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

SAFETY STANDARDS

Everyday gyms, camps, adventure parks and more have a choice to make when they pick an auto belay for their business. With lives literally hanging on the line, we take safety seriously and think you should too. As the world leader in auto belay manufacturing, we have an awesome responsibility to take the lead in regulation and safety requirements. Every TRUBLUE is tested to the strictest safety standards, including:

 • AS/NZS 1891: Industrial fall-arrest systems and devices – Part 3: Fall arrest devices
 • CSA Z259.2.3-99: Descent Control Devices
 • EN 341: 2011 Class 1A: Personal protective equipment against falls from a height – Descender devices
  • RFU PPE-R/11.128:2019: Recommended for Use for descent control devices used in climbing gyms, rope courses. 10x Class A.
 • ANSI/ASSE Z359.4: Safety Requirements for Assisted-Rescue and Self-Rescue Systems, Subsystems and Components
 • EN 360:2002: Personal protective equipment against falls from a height – Retractable type fall arresters.
 • Section 4.5: Maximum force < 6kN for 150kg capacity.

TRUBLUE có sẵn trong hai chiều dài dây:

41 ft (12.5 m)
65 ft (20 m)

Công nghệ tiên tiến

Giảm tốc nhất quán. Hệ thống phanh từ tính tự động điều chỉnh theo trọng lượng của người sử dụng, mang lại việc giảm tốc mượt mà và đồng đều mỗi lần.
Giảm mài mòn trên các thành phần bên trong tăng tuổi thọ của thiết bị, đồng thời loại bỏ nhu cầu sử dụng các bộ phận hy sinh như bảo vệ phanh.
Thiết kế dành cho tường leo trong nhà và ngoài trời.
Chi phí sở hữu thấp, ngay cả khi vận hành với số lượt leo cao.
Lựa chọn giữa bốn loại kết nối dây khác nhau.

An toàn

Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế: TRUBLUE được thiết kế cho người leo núi và được lập kế hoạch cho sự an toàn. Chúng tôi đã thiết kế TRUBLUE để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho các thiết bị cản trở rơi.
Thử nghiệm an toàn kỹ lưỡng: Trong hơn bốn năm, auto belay TRUBLUE đã trải qua các cuộc kiểm tra an toàn kỹ lưỡng bởi một công ty được chứng nhận ISO 17025 chuyên về kiểm tra sản phẩm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Với cùng công nghệ phanh từ tính mà các người leo núi yêu thích và tin dùng, giờ đây còn bền hơn và nhẹ hơn bao giờ hết!

Kích thước:
iQ: 370 x 280 x 198 mm (14.5 x 11 x 7.7 in)
iQ+: 370 x 280 x 254mm (14.5 x 11 x 10 in)
Trọng lượng:
iQ LT: 15.9 kg (35 lbs)
iQ XL: 19 kg (41 lbs)
iQ+ LT: 19 kg (41.8 lbs)
iQ+ XL: 22.1 kg (48.7 lbs)
Phạm vi trọng lượng của người leo: 10-140 kg (22-309 lbs)
Vận tốc tối đa khi đáp xuống: 2.0 m/s (6.5 ft/s)
Chiều cao gắn lắp tối đa:
LT: 12.5 m (41 ft)
XL: 20 m (65.6ft)
Chiều cao gắn lắp tối thiểu:
LT: 4.5 m (14.8 ft)
XL: 12 m (39.4 ft)
Phạm vi nhiệt độ:
Vận hành: -4°C đến 60°C (25°F đến 140°F)
Vận hành (Khô): -10°C đến 60°C (14°F đến 140°F)
TIÊU CHUẨN AN TOÀN

Các phòng tập hàng ngày, trại hè, công viên phiêu lưu và nhiều nơi khác đều phải lựa chọn khi chọn auto belay cho doanh nghiệp của họ. Với sự sống còn của người thậm chí đang treo trên tường, chúng tôi đặt mức độ an toàn này một cách nghiêm túc và nghĩ rằng bạn cũng nên làm vậy. Là nhà lãnh đạo thế giới trong sản xuất auto belay, chúng tôi có trách nhiệm tuyệt vời phải dẫn đầu trong quy định và yêu cầu an toàn. Mọi TRUBLUE đều được kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất, bao gồm:

AS/NZS 1891: Hệ thống và thiết bị cản trở rơi công nghiệp – Phần 3: Thiết bị cản trở rơi
CSA Z259.2.3-99: Thiết bị kiểm soát giảm tốc
EN 341: 2011 Lớp 1A: Thiết bị bảo hộ cá nhân chống rơi từ độ cao – Thiết bị hạ dây
RFU PPE-R/11.128:2019: Được Khuyến nghị sử dụng cho thiết bị kiểm soát giảm tốc được sử dụng trong các phòng tập leo núi, quần thể dây leo. 10 lần Lớp A.
ANSI/ASSE Z359.4: Yêu cầu An toàn cho Hệ thống Cứu hộ Hỗ trợ và Tự cứu hộ, các Hệ thống con và Thành phần
EN 360:2002: Thiết bị bảo hộ cá nhân chống rơi từ độ cao – Máy kéo có thể thu gọn.

Phần 4.5: Lực tối đa < 6kN cho sức chứa 150kg.

Additional information

Webbing Length

20m (65,6ft)

Webbing Connector

Aluminum Triple Action Carabiner, Adventure Webbing, Open Loop, Steel Swivel Carabiner

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRUBLUE iQ XL Auto Belay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top