zipSTOP IR/Speed and zipBACK Replacement Braking Line

zipSTOP IR/Speed and zipBACK Replacement Braking Line

6.930.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

Video Tutorial*

The zipSTOP IR and zipSTOP SPEED Zip Line Brakes are fitted with a braking line that can be replaced in the field by the owner using the Replacement Braking Line.

* This product is also the replacement webbing for the zipBACK Retraction Device.


Các hệ thống phanh dây zipSTOP IR và zipSTOP SPEED cho dây cáp treo được trang bị một dây phanh có thể thay thế tại hiện trường bởi người sử dụng bằng cách sử dụng Dây Phanh Thay Thế.

* Sản phẩm này cũng là dây thay thế cho thiết bị trả dây zipBACK.

Description

The zipSTOP IR and zipSTOP SPEED Zip Line Brakes are fitted with a braking line that can be replaced in the field by the owner using the Replacement Braking Line. Worn or damaged webbing should be replaced immediately. Damage includes, but is not limited to, excess wear, fluffing, sun bleaching, cuts, knicks, loose stitching, or burns. The Braking Line must be replaced at least at 12 month intervals, regardless of wear.

The frequency of braking line replacement depends on usage. Please refer to the Operator’s Manual for more information.

* This product is also the replacement webbing for the zipBACK Retraction Device.

Note: Not for use with the standard zipSTOP.


Các hệ thống phanh dây cáp treo zipSTOP IR và zipSTOP SPEED được trang bị một dây phanh có thể thay thế tại hiện trường bởi người sử dụng bằng cách sử dụng Dây Phanh Thay Thế. Dây phanh bị mòn hoặc hỏng cần phải được thay thế ngay lập tức. Tình trạng hỏng hóc bao gồm, nhưng không giới hạn, việc mòn quá mức, bề mặt sợi nổi, phai màu do ánh nắng, cắt, vết trầy xước, đường may lỏng hoặc bị cháy. Dây phanh phải được thay thế ít nhất là vào khoảng thời gian 12 tháng, bất kể tình trạng mòn.

Tần suất thay thế dây phanh phụ thuộc vào tần suất sử dụng. Vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Sử Dụng của Người Vận Hành để biết thêm thông tin.

* Sản phẩm này cũng là dây thay thế cho thiết bị trả dây zipBACK.

Lưu ý: Không sử dụng với zipSTOP tiêu chuẩn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “zipSTOP IR/Speed and zipBACK Replacement Braking Line”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top