TRUBLUE iQ Replacement Webbing

TRUBLUE iQ Replacement Webbing

5.250.000 VND7.170.000 VND

*Not Include Shipping & Tax fee. / Chưa bao gồm Phí vận chuyển & Thuế.

Available on backorder

CONTACT US TO GET IT NOW! / LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG NGAY!

Video Tutorial*

The TRUBLUE iQ Auto Belay is fitted with improved, wider webbing that can be replaced in the field by the owner using the Replacement Webbing.

Note: Not for use in TRUBLUE 2 or TRUBLUE XL auto belays.

The TRUBLUE iQ Auto Belay is fitted with an improved, wider webbing that can be replaced in the field by the owner using the Replacement Webbing. Worn or damaged webbing should be replaced immediately. Damage includes, but is not limited to, excess wear, fluffing, sun bleaching, cuts, knicks, loose stitching, or burn.


Thiết bị cài dây an toàn tự động TRUBLUE iQ được trang bị dây rộng hơn được cải thiện có thể thay thế tại hiện trường bởi chính người sử dụng bằng cách sử dụng Dây Thay Thế.

Lưu ý: Không được sử dụng trong các thiết bị cài dây an toàn tự động TRUBLUE 2 hoặc TRUBLUE XL.

Thiết bị cài dây an toàn tự động TRUBLUE iQ được trang bị dây rộng hơn được cải thiện có thể thay thế tại hiện trường bởi chính người sử dụng bằng cách sử dụng Dây Thay Thế. Dây bị mòn hoặc hỏng cần phải được thay ngay lập tức. Hỏng hóc bao gồm, nhưng không giới hạn, sự mòn quá mức, bung ra sợi, bị phai do ánh nắng mặt trời, cắt, nứt, khâu lỏng, hoặc bị cháy.

s.

Description

Replacement webbing comes with your choice of connector — aluminum carabiner, steel carabiner, adventure webbing or open loop (click here to view approved connectors for open-loop webbing) — and is available in two lengths:

  • 41 ft (12.5 m) – Blue webbing
  • 65.6 ft (20 m) – Purple webbing tag

The frequency of webbing replacement depends on usage. Please refer to the TRUBLUE iQ Auto Belay Operator’s Manual for more information.

Head Rush Technologies is committed to complete product satisfaction and providing outstanding customer service. We read each and every customer review and comment because your feedback is important to help us continually improve what we do and how we do it. We will contact you personally if we find that your experience was anything but superior.


Dây Thay Thế đi kèm với sự lựa chọn về bộ kết nối của bạn — khóa carabiner nhôm, khóa carabiner thép, dây phiêu lưu hoặc vòng lặp mở (bấm vào đây để xem các bộ kết nối được phê duyệt cho dây vòng mở) — và có sẵn trong hai chiều dài:

41 ft (12.5 m) – Dây màu xanh
65.6 ft (20 m) – Thẻ dây màu tím
Tần suất thay thế dây phụ thuộc vào cách sử dụng. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Sử dụng Thiết bị cài dây an toàn tự động TRUBLUE iQ để biết thêm thông tin chi tiết.

Head Rush Technologies cam kết đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của sản phẩm và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Chúng tôi đọc từng đánh giá và ý kiến của mỗi khách hàng vì phản hồi của bạn quan trọng để giúp chúng tôi liên tục cải tiến những gì chúng tôi làm và cách chúng tôi thực hiện. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn cá nhân nếu chúng tôi phát hiện trải nghiệm của bạn không tốt.

Additional information

Webbing Length

12,5m (41ft), 20m (62,6ft) + 1,920,000 VND

Webbing Connector

Aluminum Triple Action Carabiner, Adventure Webbing, Open Loop, Steel Swivel Carabiner

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRUBLUE iQ Replacement Webbing”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Title

Go to Top