DIY Full Climbing Panel (1220mm x 2440mm)

DIY Full Climbing Panel (1220mm x 2440mm)

850.000 VND1.370.000 VND

Contact us to have better Deal!

Express your Dream here:*Tap Here*

Finished Panels Ready for Install (Natural Wood Grain).

Introducing our DIY Climbing Panels – your solution for setting up your very own climbing wall or starting a climbing business. These panels are designed for convenience and ease, coming with pre-made structures and optional pre-drilled holes and T-nuts. Whether it’s for personal use or a commercial venture, our panels provide the perfect foundation. Available in various thicknesses and easy to install, they offer endless possibilities for creating your ideal climbing experience.

With dimensions of 1220mm x 2440mm and thickness options of 12/18/23mm.


Tấm hoàn thiện sẵn sàng cho việc lắp đặt (Vân gỗ tự nhiên).

Giới thiệu về Tấm Lắp Đặt Tường Leo DIY của chúng tôi – giải pháp cho việc thiết lập tường leo cá nhân hoặc kinh doanh của bạn. Những tấm này được thiết kế để tiện lợi và dễ dàng, đi kèm với cấu trúc được làm sẵn và lỗ khoan và ốc tán (tuỳ chọn). Cho dù đó là để sử dụng cá nhân hay mở kinh doanh leo trèo, tấm của chúng tôi mang đến nền móng hoàn hảo. Có sẵn trong nhiều độ dày khác nhau và dễ dàng lắp đặt, chúng cung cấp những khả năng vô hạn để tạo ra trải nghiệm leo trèo lý tưởng của bạn.

Kích thước 1220mm x 2440mm và độ dày 12/18/23mm giúp dễ dàng lắp đặt một mình và tạo nhiều góc leo khác nhau.

Description

Our DIY wooden panels are designed and manufactured to make building a climbing wall easy and hassle-free. The panels come with pre-made structure, pre-drilled holes (optional), and pre-installed T-nuts (optional), saving you time and effort. These wooden panels are suitable for both indoor and outdoor use with a covered structure.

With dimensions of 1220mm x 2440mm and thickness options of 12/18/23mm, these panels are easy to install on your own and allow for various climbing angles.


Các tấm gỗ DIY của chúng tôi được thiết kế và sản xuất để việc xây dựng tường leo trở nên dễ dàng và không gặp khó khăn. Các tấm đã được tạo kết cấu, khoan lỗ (tuỳ chọn) và lắp đặt ốc tán sẵn (tuỳ chọn), giúp tiết kiệm thời gian. Tấm gỗ phù hợp để sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời có mái che.

Kích thước 1220mm x 2440mm và độ dày 12/18/23mm giúp dễ dàng lắp đặt một mình và tạo nhiều góc leo khác nhau.

*Image Reference: Escape Climbing & Crescent Wall.

Additional information

Thickness / Độ dầy:

12 mm, 18 mm, 23 mm

Type of Holes / Kiểu của Lỗ:

Not Drill / Không Khoan, Diamond / Hình Thoi, Square / Hình Vuông

Drill Holes / Khoan Lỗ:

Bare Panel / Tấm Gỗ Nguyên, Drilled Panel (56 Holes) / Tấm Khoan Lỗ (56 Lỗ)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DIY Full Climbing Panel (1220mm x 2440mm)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top