Makita Impact Screwdriver Drill – Powered by Battery (18V)

Makita Impact Screwdriver Drill – Powered by Battery (18V)

1.680.000 VND6.650.000 VND

Contact Us to get it now! / Liên hệ chúng tôi mua hàng ngay!

Makita Impact Driver Drill for Climbing Wall Holds

Elevate your climbing wall setup experience with the Makita Impact Driver Drill. Specifically designed for securely setting climbing holds, this tool is a must-have for climbing enthusiasts and gym owners alike. Whether you’re creating routes or maintaining your climbing wall, the Makita Impact Driver Drill offers precision and power in one package.

Key Features:
– High-torque motor tailored for fast and secure hold placement
– Ergonomic design for comfortable and controlled operation
– Variable speed control for adapting to different hold materials
– Robust construction for durability in climbing wall environments

Unlock the potential of efficient and accurate hold setting with the Makita Impact Driver Drill. Elevate your climbing experience and ensure the safety of climbers with a tool that’s built to perform. Make every hold count with the reliability and performance of Makita.


Máy Khoan Vặn Vít Makita cho Việc Lắp Đặt Các Mẫu Cấu Trúc Trên Tường Leo Núi

Nâng cao trải nghiệm tường leo của bạn với Máy Khoan Vặn Vít Makita, được thiết kế đặc biệt để lắp đặt mẫu cấu trúc leo núi một cách đáng tin cậy. Dụng cụ này là một sự bổ sung cần thiết cho cả những người yêu thích leo núi và chủ sở hữu các phòng tập. Dù bạn đang thiết lập các tuyến mới hoặc bảo dưỡng tường leo của mình, Máy Khoan Vặn Vít Makita mang lại cả sự chính xác và sức mạnh trong một sản phẩm duy nhất.

Các Điểm Đáng Chú Ý:
– Động cơ có lực xoắn cao được tối ưu hóa cho việc đặt các mẫu cấu trúc một cách nhanh chóng và an toàn
– Thiết kế tiện lợi đảm bảo hoạt động thoải mái và chính xác
– Điều chỉnh tốc độ biến thiên để phù hợp với các vật liệu khác nhau của các mẫu cấu trúc
– Cấu trúc chắc chắn đảm bảo độ bền trong môi trường tường leo

Khai thác tiềm năng của việc lắp đặt các mẫu cấu trúc hiệu quả và chính xác với Máy Khoan Vặn Vít Makita. Nâng cao trải nghiệm leo núi của bạn và ưu tiên an toàn cho người leo với một dụng cụ được thiết kế để hoạt động hiệu quả. Nâng cao trải nghiệm leo núi của bạn và đảm bảo tính đáng tin cậy và hiệu quả của Makita.

SKU: WS-6 Category: Tags: , ,

Description

Available in D20, D30, and D40 densities, you can choose the right firmness. Measuring 1660mm x 2000mm, it offers ample coverage.

Opt for an optional PVC cover to extend its lifespan and ensure easy cleaning. Cover cost is separate, giving you flexibility.

Whether for beds, seating, or activities, our customizable Mattress Foam offers comfort and support. Experience unmatched cushioning with our versatile solution.


Với các mật độ D20, D30 và D40, bạn có thể lựa chọn độ cứng phù hợp. Kích thước rộng rãi 1660mm x 2000mm đảm bảo phủ sóng cho nhu cầu sử dụng của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể thêm bao phủ bằng chất liệu PVC bền, giúp gia tăng tuổi thọ của mút đệm và tạo bề mặt dễ dàng làm sạch. Chi phí bao phủ được tính riêng, mang đến sự linh hoạt cho lựa chọn dựa trên nhu cầu của bạn.

Dù bạn trang bị cho giường, tạo một khu vực ngồi thoải mái hay nâng cao sự thoải mái trong các hoạt động khác nhau, Mút đệm của chúng tôi với các tùy chọn tùy chỉnh sẵn sàng mang đến sự thoải mái và hỗ trợ mà bạn đang tìm kiếm. Trải nghiệm sự thư giãn và đệm êm chưa từng có với Mút đệm đa năng của chúng tôi.

Additional information

Package:

Included Battery & Charger, Only Drilldriver (Without Battery), Makita Battery

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Makita Impact Screwdriver Drill – Powered by Battery (18V)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

Title

Go to Top