[MOVIE SCREENING ] REELROCK 14 Part 1

Loading Events

Attention movie lovers!

Get ready for a night of entertainment at our upcoming movie night event at 5F Climb area!

Date: 04/08/2023

Time: 18:00 – 19:00

REELROCK 14

PART 1

What Is The Wall About?

THE HIGH ROAD | Nina Williams
In this profile of an emerging star athlete, Nina flexes her guns and tests her nerves on highball boulders well into the no-fall zone. (17min)

UNITED STATES OF JOE’S

In rural Utah, a valley of world-class bouldering is nestled among a conservative community of Mormons, cowboys and coal miners. When the two cultures clash, a group of climbers work with locals to build a more harmonious future. (21min)

THE ALPINIST (PREVIEW) | Marc-André Leclerc
A sneak peek of our the award-winning feature-length documentary. (5min)

THE NOSE SPEED RECORD | Alex Honnold, Tommy Caldwell, Brad Gobright, Jim Reynolds
For decades, an elite handful of climbers have competed for the coveted speed record on the 3,000-foot Nose of El Capitan, risking big falls to shave mere seconds off the fastest time. When Honnold’s record is broken, he drafts fellow climbing legend Tommy Caldwell to establish a new mark that will stand the test of time. (62min)

 

================

Những người yêu thích phim chú ý!
Hãy sẵn sàng cho một đêm giải trí tại sự kiện đêm chiếu phim sắp tới của chúng tôi tại khu vực 5F Climb!
Ngày: 04/08/2023
Thời gian: 18:00 – 19:00
REELROCK 14

PHẦN 1

Bức tường nói về điều gì?

ĐƯỜNG CAO | Nina William
Trong hồ sơ của một vận động viên ngôi sao mới nổi này, Nina uốn cong súng của mình và kiểm tra thần kinh của mình trên những tảng đá ném bóng cao vào khu vực cấm rơi. (17 phút)

HOA KỲ CỦA JOE’S

Ở vùng nông thôn Utah, một thung lũng đá cuội đẳng cấp thế giới nằm giữa một cộng đồng bảo thủ gồm những người Mặc Môn, cao bồi và thợ mỏ than. Khi hai nền văn hóa xung đột, một nhóm các nhà leo núi hợp tác với người dân địa phương để xây dựng một tương lai hài hòa hơn. (21 phút)

THE ALPINIST (XEM TRƯỚC) | Marc-André Leclerc
Xem trước bộ phim tài liệu dài từng đoạt giải thưởng của chúng tôi. (5 phút)

KỶ LỤC TỐC ĐỘ CỦA MŨI | Diễn viên: Alex HonnoldTommy CaldwellBrad GobrightJim Reynolds
Trong nhiều thập kỷ, một số nhà leo núi ưu tú đã cạnh tranh để giành kỷ lục tốc độ đáng thèm muốn trên Mũi El Capitan dài 3.000 foot, mạo hiểm với những cú ngã lớn để rút ngắn thời gian nhanh nhất chỉ trong vài giây. Khi kỷ lục của Honnold bị phá vỡ, anh ấy đã thảo luận với huyền thoại leo núi Tommy Caldwell để thiết lập một dấu ấn mới sẽ trường tồn với thời gian. (62 phút)

Go to Top