HOW TO PREVENT FINGERS INJURIES

Loading Events

CLIMBING WORKSHOP
HOW TO PREVENT FINGER INJURIES

*Tiếng Việt bên dưới*
🧗‍♂️ Join Us for a Climbing Workshop: Preventing Finger Injuries! 🧗‍♀️
Excited to scale new heights but worried about finger injuries? We’ve got you covered! 🏔️
📅 Date: Tuesday, August 8th, 2023
🕖 Time: 7:00 PM – 8:00 PM
🏞️ Venue: Boulder Area (Location Details)
🌟 Special Guest: Dr. Thai Trung Nguyen, Specialist in physical therapy and functional recovery field
Join us for an insightful evening with Dr. Thai Trung Nguyen, an expert in the field of physical therapy and functional recovery. He’ll be sharing invaluable tips and techniques to help you prevent finger injuries while enjoying your climbing journey to the fullest.
Don’t miss out on this opportunity to learn from a true professional and connect with fellow climbing enthusiasts. Let’s prioritize our safety and take our climbing skills to new heights!
📌 Location: Crescent Wall on 4th, 5th, and 6th floor of Crescent Mall
🔗 Website: https://pushclimbing.vn/push-district-7
☎️ Hotline: 090 124 20 22
——————
🧗‍♂️ Tham gia cùng chúng tôi để tham gia Workshop leo núi: Ngăn ngừa/ phòng chống chấn thương ngón tay! 🧗‍♀️
Mong muốn leo đến cấp độ mới nhưng lo lắng về chấn thương ngón tay? Đã có Push lo! 🏔️
📅 Ngày: Thứ Ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023
🕖 Thời gian: 19:00 – 20:00
🏞️ Địa điểm: Khu Boulder (Chi tiết địa điểm)
🌟 Khách mời đặc biệt: Bác sĩ Thái Trung Nguyên, Chuyên gia trong lĩnh vực vật lý trị liệu và phục hồi chức năng
Hãy cùng chúng tôi có một buổi tối sâu sắc với Bác sĩ Thái Trung Nguyên, một chuyên gia trong lĩnh vực vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Anh ấy sẽ chia sẻ những mẹo và kỹ thuật vô giá để giúp bạn ngăn ngừa chấn thương ngón tay trong khi tận hưởng hành trình leo núi của mình một cách trọn vẹn nhất.
📌 Địa chỉ: Crescent Wall – tầng 4, 5, 6 Crescent Mall
🔗 Website: https://pushclimbing.vn/vi/push-district-7
☎️ Hotline: 090 124 20 22

Title

Go to Top