Introducing Evolv LV Women’s climbing shoe – designed for competitive climbers seeking maximum feedback for precise foot placements and delicate heel & toe hooks. The Vegan synthetic upper, built on an aggressively profiled last, ensures a powerful foot position and minimal stretching over time. The rubber midsole in the Zenist offers ideal rigidity without compromising sensitivity. In competitions, your shoe’s feedback can be the deciding factor between winning and simply competing.


Giới thiệu giày leo núi Evolv LV dành cho phụ nữ – thiết kế dành cho những vận động viên leo núi thi đấu muốn có cảm giác phản hồi tối đa khi đặt chân chính xác và thực hiện những động tác nhỏ như móc chân và đầu ngón chân. Phần trên giày Vegan tổng hợp, được xây dựng trên hình dạng hậu đậu mạnh mẽ, đảm bảo vị trí chân mạnh mẽ và ít co dãn theo thời gian. Đế giữa cao su trong giày Zenist mang lại độ cứng lý tưởng mà không làm giảm độ nhạy cảm. Trong các cuộc thi, phản hồi từ đôi giày của bạn có thể là yếu tố quyết định giữa chiến thắng và tham gia thi đấu.

 

*Evolv Size Guide.