[CLIMBING WORKSHOP] DYNAMIC MOVEMENT

Loading Events

CRESCENT WALL
CLIMBING WORKSHOP

📢 Calling all climbers! Are you ready to take your climbing skills to the next level? Join our exhilarating Climbing Workshop and unlock the secrets to boosting your endurance on the rock face!

[English below]
Kỹ thuật Dynamic trong môn leo núi đóng vai trò quan trọng để giúp bạn vượt qua các “move” khó, tăng hiệu quả, phù hợp với nhiều loại mấu khác nhau và mang lại những thử thách về tinh thần và thể chất, nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, khiến việc leo núi trở nên thú vị và bổ ích hơn.
Nâng cấp kỹ năng leo núi của bạn cùng workshop tại Crescent Wall vào lúc:
18:00g-19:00g
Ngày Thứ 3, 25/07/2023
Hẹn các đồng leo tại tầng 6 khu bouldering nhé ❤
———————
[English]
Dynamic movement in rock climbing is crucial for overcoming difficult holds, increasing efficiency, adapting to various grips, and providing mental and physical challenges. It complements static techniques and enhances problem-solving skills, making climbing more fun and rewarding.
Let’s Upgrade your climbing skill with us on:
25/07/2023
From 7pm to 8pm
See you at Boulder Area this Thursday!

 

ADMISSION: FREE TO JOIN

 

Location
Crescent Wall is located on the 4th, 5th, and 6th floors of Crescent Mall
(101 Ton Dat Tien, Tan Phu, District 7, Ho Chi Minh City)

CONTACTS US:

Hotline: ☎️ 090 124 20 22

Zalo: Crescent Wall

Facebook: Crescent Wall

Instagram: @crescentrockwall

 

Title

Go to Top