Tiếng Việt:
1. Thông Tin Chung:
Chào mừng đến với Cửa hàng trực tuyến Push Climbing (“Cửa hàng”). Những Điều khoản & Điều kiện này điều chỉnh việc sử dụng Cửa hàng và việc mua hàng trên trang web này.

2. Thông Tin Sản Phẩm:
Cửa hàng cung cấp trang thiết bị leo núi, đồ dùng và phụ kiện. Tất cả mô tả sản phẩm, hình ảnh và giá cả đều chính xác đến mức tốt nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin này mà không cần thông báo trước.

3. Đặt Hàng và Thanh Toán:
Bạn có thể đặt hàng trực tuyến qua trang web của Cửa hàng. Các phương thức thanh toán bao gồm thẻ tín dụng/ghi nợ và các phương thức khác được xác định trong quá trình thanh toán. Đơn hàng sẽ được xử lý sau khi thanh toán thành công.

4. Vận Chuyển và Giao Hàng:
Thông tin vận chuyển và thời gian giao hàng dự kiến sẽ được cung cấp trong quá trình thanh toán. Chúng tôi sẽ nỗ lực giao hàng đúng hẹn, nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự trì hoãn nào do các đơn vị vận chuyển bên thứ ba gây ra.

5. Đổi Trả Hàng:
Nếu bạn nhận được sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng để khởi tạo đổi trả hoặc đổi hàng. Vui lòng xem Chính sách Đổi Trả của chúng tôi để biết thêm thông tin.

6. Chính Sách Bảo Mật:
Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và đảm bảo bảo vệ dữ liệu một cách nghiêm túc. Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông

tin cá nhân của bạn.

7. Sở Hữu Trí Tuệ:
Toàn bộ nội dung trên trang web của Cửa hàng, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu trưng và thiết kế, là tài sản của Push Climbing và được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ khác. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép trái phép nào đều bị nghiêm cấm.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm:
Push Climbing không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh nào do việc sử dụng Cửa hàng hoặc các sản phẩm mua từ Cửa hàng gây ra.

9. Luật Áp Dụng:
Những Điều khoản & Điều kiện này được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào sẽ được giải quyết tại tòa án của Việt Nam.

Terms & Conditions for Push Climbing Online Shop:

English:
1. General Information:
Welcome to the Push Climbing Online Shop (“the Shop”). These Terms & Conditions govern your use of the Shop and the purchase of products available on the website.

2. Product Information:
The Shop offers climbing equipment, gear, and accessories. All product descriptions, images, and prices are accurate to the best of our knowledge. However, we reserve the right to make changes without prior notice.

3. Ordering and Payment:
Orders can be placed online through the Shop’s website. Payment options include credit/debit cards and other methods as specified during checkout. Orders will be processed upon successful payment.

4. Shipping and Delivery:
Shipping costs and estimated delivery times will be provided during checkout. We will make every effort to ensure timely delivery, but we are not liable for any delays caused by third-party shipping carriers.

5. Returns and Exchanges:
If you receive a faulty or incorrect product, please contact our customer service within 7 days of receipt to initiate a return or exchange. Please review our Return Policy for more information.

6. Privacy Policy:
We value your privacy and take data protection seriously. Please review our Privacy Policy to understand how we collect, use, and protect your personal information.

7. Intellectual Property:
All content on the Shop’s website, including text, images, logos, and designs, is the property of Push Climbing and protected by copyright and other intellectual property laws. Any unauthorized use or reproduction is strictly prohibited.

8. Limitation of Liability:
Push Climbing will not be liable for any direct, indirect, or consequential damages arising from your use of the Shop or any products purchased through it.

9. Governing Law:
These Terms & Conditions are governed by the laws of Vietnam and any disputes shall be resolved in the courts of Vietnam.