Image Alt

Cửa hàng

Vé Ngày

VND200,000VND250,000

Vé Ngày (10h sáng đến 10h tối) chưa bao gồm thuê thiết bị.

  • Toàn Quyền Truy Cập các Cơ Sở Vật Chất của Push Climbing: 188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien
  • Đã bao gồm THIẾT BỊ – 250.000VND (Giày Leo Núi, đai bảo hộ và túi phấn)
  • Vé có thời hạn trong 3 tháng và nên được sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ khi thanh toán.
Clear
Quick Info SKU: N/A Category:

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

instagram

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH