Image Alt

Cửa hàng

RipCord 13.1.5m cho QUICKjump

VND10,700,000

Mở rộng cảm giác rơi tự do của Thiết bị rơi tự do QUICKjump của bạn với phụ kiện RipCord tùy chọn.

Quick Info Category:

Description

Mở rộng cảm giác rơi tự do của Thiết bị rơi tự do QUICKjump của bạn với phụ kiện RipCord tùy chọn.

RipCord được tích hợp với bộ lắp ráp QUICKjump và khuếch đại sự rơi tự do của thiết bị của bạn.

Khi đặt hàng, hãy chắc chắn để có được RipCord chính xác cho thiết bị của bạn:

  • QUICKjump: 1,5 m RipCord
  • QUICKjump XL: 1.5 m RipCord OR 3.0 m RipCord

Lưu ý: Không thể sử dụng RipICK của QUICKjump XL 1,5 mét và 3,0 mét với QUICKjump tiêu chuẩn.

Sẵn sàng trong: English

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

instagram

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH