Động lực. Hãy đẩy mạnh hơn

Vậy chính xác thì động lực là gì? Tác giả Steven Pressfield có một dòng tuyệt vời trong cuốn sách của ông, Cuộc chiến của nghệ thuật, lấy cốt lõi của động lực. Để diễn giải Pressfield, Triệu Tại một số điểm, nỗi đau của việc không làm điều đó trở nên lớn hơn nỗi đau khi làm điều đó.

Nếu bạn muốn biết thêm về động lực, nhấp và đọc “Hướng dẫn khoa học về cách lấy và duy trì động lực”.

Viết bởi Steve Shipside

PUSH CLIMBING

We provide climbing courses, equipment, and a variety of activities with endless benefits for everyone! We have 6 auto-belay devices and professional staff on hand to belay and ensure your fun and safety.

Tuesday-Sunday: 10am to 10pm; Monday: Closed
188/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 93 18 51 911
info@pushclimbing.vn

THÔNG TIN NHANH